Historia zamku w Dubnie

Produkty kulturalne regionu Równe bez ograniczeń.
Wykonane przy wsparciu Ukraińskiej Fundacji Kultury.